HOLUŠOVÁ, T. Numerická podpora pro popis chování cementového kompozitu při únavové zkoušce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Seitl, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Padevět,, Pavel

Navrhovaná známka

PhD, Ladislav Řoutil,

Navrhovaná známka

eVSKP id 139158