KOVÁCS, P. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH MEŘÍCÍCH SYSTÉMŮ PŘI SLEDOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSRUKCÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Doc.Ing. Karel Kubečka, Ph.D

Navrhovaná známka

eVSKP id 139160