SOKOLA, L. Nový vnější tepelněizolační kompozitní systém zohledňující udržitelné využívání přírodních zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Žižková, Nikol

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rovnaníková, Pavla

Navrhovaná známka

Vejmelková,, Eva

Navrhovaná známka

Nosek,, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 139164