ŠTĚRBA, M. Časové posouzení využití zdvihacích mechanismů v pozemním stavitelství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Motyčka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák,, Petr

Navrhovaná známka

Gašparik,, Jozef

Navrhovaná známka

eVSKP id 139165