ŤAŽKÝ, T. Ekonomické aspekty environmentálního užití stavebních materiálů na bázi sekundárních surovin. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kulísek, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Durica,, Tibor

Navrhovaná známka

Sedlmajer, Martin

Navrhovaná známka

Nosek,, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 139166