TRENZ, J. Půdorysně zakřivené konstrukce podepřené oblouky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Stráský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Vítek,, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 139167