DUPÁK, L. Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Lencová, Bohumila

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mrňa, Libor

Navrhovaná známka

Bábor, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 61951