PALÍŠEK, E. VLIV STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ NA PROSPERITU FIRMY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 29054