DORAZILOVÁ, I. Zhodnocení hospodaření obce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Otázky k obhajobě diplomové práce: 1) Jaká rizika spatřujete v souvislosti se zaváděním navrhovaných opatření? 2) Jakými způsoby zajistíte plnění návrhů?

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šnajdar, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54419