SUK, T. Podnikatelský plán pro založení Café baru Galerie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerová, Vladimíra

Práce je celkově na dobré úrovni. Představuje standardní přístup k řešení problému. Doplňující otázka: Kdy a za jakých předpokladů firma začne generovat zisk?

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kvapilová, Iva

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54658