VALIHRACHOVÁ, L. Finanční analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

V kapitole týkající se návrhů zlepšení situace uvádíte možnost využití dotačního programu „Zelená úsporám“. 1)Uveďte, kolik prostředků by z toho programu mohl podnik získat. 2)Vyjádřete náklady na kvalifikovanou pracovní sílu, která by Vám zajistila zpracování podkladů a administrativu spojenou s tímto programem.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Duroňová, Petra

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63183