ŘEHÁK, P. Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Černý, Miroslav

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Buršík, Jiří

pdf

Navrhovaná známka

Šob, Mojmír

pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 67496