NĚMCOVÁ, A. ÚNAVOVÉ CHARAKTERISTIKY MODIFIKOVANÝCH HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PO KOROZNÍ DEGRADACI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pacal, Bohumil

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Očenášek, Vladivoj

viz. posudek pdf VYJÁDŘENÍ K TEZÍM DISERTAČNÍ PRÁCE „ÚNAVOVÉ CHARAKTERISTIKY MODIFIKOVANÝCH HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PO KOROZNÍ DEGRADACI“ Autor: Ing. Aneta Němcová Školitel: doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. Pracoviště: Ústav materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně Oponent: Ing. Vladivoj Očenášek, CSc Teze přiložené k disertační práci Ing. Anety Němcové obsahují přehlednou formou všechny informace, které jsou vyžadovány pro vytištění v Edici PhD Thesis. Vladivoj Očenášek Odolena Voda 14. 6. 2013

Navrhovaná známka

Hadzima, Branislav

posudek v pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 67428