MIHOLA, V. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Student předkládá kontroverzní odpoveď na téma galerie v pozici nároží městského bloku. Toto řešení je výsledkem série úvah, které student otevřel a řešil již ve fázi konceptu. Podle něj je zájmová lokalita vhodná spíše pro bydlení městského typu, a proto předkládá návrh variabilního "domu", který snese transformaci z galerie na bytový objekt. Tento ambiciózní plán v sobě skrývá potenciál zajímavého řešení, který se však nepodařilo v dostatečné míře využít. Dispoziční řešení obou variant (galerie - bydlení) je problematické. Fasády objektů působí přísným a odtažitým dojmem. Formální zpracování projektu by si zasloužilo více péče.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Student pracoval od začátku semestru se zájmem, avšak jeho ambice neodpovídaly zvolenému pracovnímu tempu.
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Chybík, Ondřej

Návrh s možným potenciálem ve smyslu zpochybnění zadání a vytvoření vlastního konceptu je odvážným přístupem, naráží však na nezvládnuté architektonicko - urbanistické řešení již upraveného tématu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D - žádná práce s veřejným prostorem vzhledem k významu domu
Architektonické řešení D - velmi rozpačitý prostorový koncept dvou podlaží sloučených do jednoho prostoru, toto rozhodnutí destruktivním způsobem zasahuje do venkovního vzhledu domu, který se vymyká měřítku místa i města. Lze zde sledovat jistou koncepci čitelnosti fasády/tektoniky/vnitřního upořádání, v tomto případě však velice naivním až mylným způsobem -sympatická je kritika zadání a snaha o hledání ekonomického konceptu domu, toto vše je však přebyto formální nekultivovaností navrženého řešení
Provozní řešení C - dům pracuje s variabilitou půdorysu, ta se však ne zcela efektivně, změna funkcí z galerie na bydlení je zajímavé téma, bohužel není po technické stránce dotažené (stoupačky WC, hloubka dispozice)
Technicko konstrukční řešení C - konstrukčně nepřináší projekt nic nového, očekávaný přínos v řešení adaptace galerie/byt nula
Formální úroveň C - výkresy jsou čitelné, vizualizace naivní
Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 66125