YOUNES, D. Využití systému zbytkových tříd pro zpracování digitálních signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brzobohatý, Jaromír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Vlček, Čestmír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 68131