GABRHELÍKOVÁ, Z. Transformace IFRS do českých účetních standardů - některé problémy aplikované do podmínek vybrané fi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Belza, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 7069