MAZANEC, M. Návrh zlepšení finančního plánování v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stožický, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 7023