PFEFFEROVÁ, A. Účinnost plánovaného experimentu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Maroš, Bohumil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bednář, Josef

Velice pěkná práce zabývající se efektivitou plánovaného experimentu, tedy schopností určit, zda je daný faktor je významný. Studentka se zaměřila na určování významnosti daného faktoru vzhledem k celkovému počtu uvažovaných faktorů experimentu a vzhledem k počtu měření v centrálním bodě. Oceňuji praktický přístup, použití metody Monte Carlo, a přehlednost výsledků.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9510