KOŠÍKOVÁ, J. Soustava hodnocení tepelného stavu prostředí a analýza jejich nejistot měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vdoleček, František

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Němeček, Pavel

pdf

Navrhovaná známka

Kureková, Eva

pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 69047