MALÍNKOVÁ, L. Studie nákladů na dopravu v distribuční firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šunka,, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 6880