KURTIN, D. Měření zákaznické spokojenosti a loajality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Schwarz, Erik

Navrhovaná známka

eVSKP id 6879