KRISTENOVÁ, L. Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořák, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 6877