GRIGUŠOVÁ, K. Financování projektu z evropských fondů v městě Popradě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jankura, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 6890