ZMĚLÍKOVÁ, R. Návrh způsobu financování podnikatelského záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hadačová, Zuzana

Navrhovaná známka

eVSKP id 6809