KUDRNA, J. Predikce na kapitálových trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jiří,, Polách

Navrhovaná známka

eVSKP id 6812