PROKOP, M. Studie logistické strategie s vazbami na environment [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lalošák, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 6814