MARVANOVÁ, I. Návrh strategie rozvoje malé rodinné firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bodová, Ingrid

Navrhovaná známka

eVSKP id 6825