BÁBÍKOVÁ, K. Sponzoring jako prostředek efektivní komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pokorný, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 6832