HUBROVÁ, K. Návrh marketingové strategie firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Mallya, Thaddeus

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hřebabecký, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 6855