JENČA, P. Zavedení controllingu ve firmě Colas - CZ, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dorášková, Danuše

Navrhovaná známka

eVSKP id 6858