SKOPALOVÁ, M. Marketingový výzkum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Soušek, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 6767