SVOBODA, P. Spokojenost zákazníka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žihla,, Zdeňek

Navrhovaná známka

eVSKP id 6782