KAPOUNOVÁ, P. Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Brno - venkov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulec, Luděk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šaroun, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 6762