VRTÍLEK, F. Statistická regulace v řízení jakosti - kontrola způsobilosti procesu a zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pernikář,, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 6790