BOLEHOVSKÁ, Z. Zkvalitnění služby GSM Banking pro zákazníky T-Mobile. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vališová, Hedvika

Navrhovaná známka

eVSKP id 6740