NEPRAŠ, V. Problematika důchodového zabezpečení z pohledu společnosti INOTECH ČR spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinovičová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klimeš, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 6909