FAJSTOVÁ, A. Interiérový prvek do veřejných prostor pro děti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 65613