ŠTINDLOVÁ, M. Sešity záznamů krajin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Resslová, Veronika

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vojtěchovský, Miloš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 65600