KRHÁNEK, A. Pomník hasičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sobotka, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65626