KUDĚLKA, V. Genius loci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hrůza, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horáková, Jana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65628