ŠKROVINOVÁ, E. Na a čum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Záhoranský, Dušan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 65645