VELEHRADSKÝ, F. Interiérové osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rabl, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65648