ZIMČÍKOVÁ, J. Kostka / Cube [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 65655