VOLKOVÁ, K. Na čekanou, Poslední leč [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zet, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65654