LIDMILA, J. Dopravní prostředek pro poštovní doručovatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Karásek, David

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 65586