HUDCOVÁ, V. Imaginární krajiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bárta, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 65582