RŮŽIČKOVÁ, P. Kartotéka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kowolowski, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 65592