PŘIKRYLOVÁ, V. Spící chodba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jeřábková, Edith

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 65591