STARÝ, J. Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hroníková, Marta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Comorek,, Martin

Navrhovaná známka

Comorek,, Martin

Navrhovaná známka

Comorek,, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 65567