DUFKOVÁ, K. AsiMilovaní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kögler, Žaneta

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kubíková, Zuzana

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 65576